Bruxella 1238

Informatie Bruxella 1238

Op de plek van dit kleine museum stond in de 13e eeuw een kerk en een franciscaner klooster. In het begin van de 19e eeuw werd deze plaats gebruikt als botermarkt totdat in 1867 hier de Beurs werd gebouwd. In 1988 werden er wegwerkzaamheden op deze plek uitgevoerd, hierbij kwamen belangrijke vondsten aan het licht. Er werden 13e eeuwse beenderen gevonden, aardewerk en het graf van Hertog Jan I van Brabant uit 1294. Deze vondsten zijn samen met andere indrukwekkende voorwerpen uit de Belgische geschiedenis in dit museum te bezichtigen.

Toon op kaart
Algemene informatie