Noorderhaven

Informatie Noorderhaven

De Noorderhaven is erg bekend vanwege de vele zeilschepen die hier komen. Het was in de 16de en 17de eeuw een belangrijke haven. Er kwamen schepen uit Hamburg, Amsterdam en Bremen. De stadstimmerwerf was toen aan de noordkant van de haven. Daar waren ook de graanpakhuizen te vinden. Aan de zuidzijde was toen de havenkantoor gevestigd. Hier waren ook de meeste korenpakhuizen en zeemanscafés. Men noemde deze noordkant ook wel in de volksmond de Hoek van Ameland. Er zat in die tijd ook nog een brouwerij met de naam De Sleutel. Het bier wat daar werd gebrouwen noemde men kluinbier.

Toon op kaart
Algemene informatie