Geschiedenis Groningen

Meer over Geschiedenis Groningen

De stad Groningen is erg oud. Er zijn archeologische vondsten gedaan. Daaruit bleek dat de stad al 4000 jaar vóór Christus bestond. De stad moet vroeger een Drents dorp zijn geweest.

Vroege Middeleeuwen

Tussen 100 en 800 na Christus was Groningen al een bewoonde plaats. In 843 werd de stad een deel van het Heilige Roomse Rijk.

Middeleeuwen

De stad is ontstaan langs twee kleine riviertjes, de Aa en de Hunze. Deze kwamen samen in het noorden van de stad. Deze oude verbinding met de zee heet het Reitdiep. Groningen was vroeger een esdorp en werd bewoond door Friezen. Het was in die periode een belangrijke handelsplaats. In de dertiende eeuw bouwde de bevolking een muur rond de stad. Daar was de bisschop van Utrecht, de eigenlijke heerser over de stad, niet zo blij mee. Op het einde van deze periode werd Groningen een Hanzestad. De invloed van de stad breidde zich naar alle kanten uit. De stad had de functie als landsheer, als aanlegger van rivieren en als grondbezitter. Aan het einde van de vijftiende eeuw was Groningen op het hoogtepunt van haar macht. In die tijd werd ook de Martinitoren gebouwd. Dat was toen het hoogste gebouw (127 meter) van heel Europa! Tegen het einde van de zestiende eeuw werd de grote invloed op allerlei zaken wat minder. Tot het einde van de jaren 1600 was de stad katholiek. In 1614 kreeg de stad een universiteit. Deze was helemaal gericht tot het opleiden van predikanten. Ook werden in deze periode de wallen opnieuw uitgebreid. In 1672 probeerde de bisschop van Münster, Bernhard von Galen, de stad te veroveren. Dat mislukte. Deze overwinning van de stadsbewoners wordt elk jaar opnieuw gevierd. Op 28 augustus wordt daarom het `Bommen Berend` gevierd. Helemaal eind 1700 werd de stad opnieuw versterkt met `Nieuwe Werken`. Dit staat bekend als de Linie van Helpman. De functie als zijnde een belangrijke stad vond haar einde in het Franse tijdperk. In 1874 kwam er de Vestingwet. Deze maakte een einde aan de Vesting Groningen.

Late Middeleeuwen

In deze periode begon de stad interesse te krijgen in omliggende gebieden. De adel ging zich buiten de stad vestigen en bouwde grote landhuizen die `borgen` werden genoemd. Er werden zelfs kastelen gebouwd.

Tweede Wereldoorlog

De stad heeft flink moeten lijden tijdens deze oorlog. Op het einde, in 1945, werd de Grote Markt zwaar getroffen. De meeste gebouwen werden verwoest. Slechts enkelen overleefden de oorlog zoals de Martinitoren en de Martinikerk. Er woonden in die tijd vele Joden. Deze zijn zo goed als allemaal omgekomen in concentratiekampen. De allergrootste razzia was in oktober 1942.

Vanaf 1950

De stad begon in dat jaar en daarna geweldig te groeien. Hele wijken werden uit de grond gestampt. Ook de industrie begon een geweldige opmars te maken. Groningen is nog steeds een belangrijke stad. Het biedt veel werkgelegenheid. Vooral de voedingsindustrie is belangrijk. Toch is er een verschuiving waar te nemen. Vooral de ICT sector kent een grote bloei. Suiker is nog steeds de motor van de Groningse industrie. Het is niet voor niets de grootste suikerstad van Europa.

Het aardgas

Begin jaren vijftig werd er aardgas gevonden in de provincie. De klapper kwam in 1959. Toen werd er bij Slochteren een enorm groot veld gevonden. Dat hield in dat de Nederlandse Gasunie verhuisde naar de stad. Dat was in 1968.

Nu

Groningen telt vandaag de dag bijna 200.000 inwoners. Hiermee hoort de stad tot de top10 wat het aantal inwoners betreft. Ook wat kunst en cultuur betreft doet de stad zeker mee. Groningen staat bekend als een gezellige stad waar het erg goed uitgaan is. Zeker het studentenleven is beroemd. Voor het betere shopwerk is Groningen dé uitgelezen plaats.