Geschiedenis Miami

Meer over Geschiedenis Miami

De originele bewoners van het gebied waar nu Miami ligt, waren de indianen. Het waren om precies te zijn de Tequesta- indianen. Deze indianen woonden voor een groot deel in het zuidwestelijke gebied van California. Rond 1565 verscheen er een Spaanse admiraal en die eiste het land op voor zijn land. Het kwam zover dat er na bloedige gevechten een Spaanse nederzetting werd gebouwd. Toch hielden de Spanjaarden het niet vol en vertrokken in 1569.

Vanaf 1830

Er kwam in die tijd een westerse kolonist wonen, Richard Fitzpatrick, en die begon een plantage die na enkele jaren heel goed draaide. De indianen stelde hij aan als slaven. De streek waar de enorme plantage lag, werd nu het strijdtoneel van onderlinge oorlogen tussen diverse indianenstammen. Rond het jaar 1894 woonden er weinig mensen rond Miami en één van hen was William Brickell. Daarna kwam er ook een vrouw wonen, Julia Tuttle, en die begon een plantage. Beiden sloegen de handen in een en zorgden ervoor dat de spoorweg werd uitgebreid richting Miami. Dat deed de stad goed en was de start van een geweldige periode. De stad groeide zo hard dat in 1896 de stad deze status kreeg. In 1900 had Miami slechts ruim 1600 inwoners. In minder dan twintig jaar groeide dat aantal naar de bijna 30.000 toe. Een geweldige toename!

Vanaf 1920

In dat jaar kwam het jaar van de grote drooglegging. Alcohol was overal verboden maar het stadsbestuur trad slapjes op tegen overtredingen. Het gevolg was een enorme aantrekkingskracht op duizenden en duizenden immigranten. Daar kwam ook nog bij dat het gokken werd toegelaten. De alcohol en het gokken trokken zoveel mensen aan dat er snel vele woningen en gebouwen bij moesten komen om al die mensen te herbergen. In 1926 werd de stad ernstig getroffen door een orkaan. Tienduizenden mensen verloren alles wat zij bezaten. Toen deze ramp was overwonnen kondigde zich alweer een nieuwe ramp zich aan, de Grote Depressie. Veel mensen verloren hun baan en de stad verviel in armoede.

1950 en later

Na de Tweede Oorlog brak de Koude Oorlog uit. Het was Fidel Casto die in Cuba de macht overnam. Deze machtsovername deed vele rijke Cubanen vluchten naar Miami. Begin 1980 volgde de tweede golf van Cubanen naar Miami, met name de arme Cubanen. Miami werd hierdoor helemaal overspoeld en de mensen van Miami zelf ontvluchtten de stad. Dat alles bij elkaar zorgde ervoor dat de criminaliteit in Miami tot grote hoogte steeg. Ook financieel gezien stond de stad aan de afgrond. Het ging zo slecht dat de stad de vierde armste stad werd van heel de Verenigde Staten. Er moest worden ingegrepen en dat gebeurde ook met harde hand. Vandaag de dag is de stad een stuk veiliger geworden maar men is er nog lang niet.

Het heden

De helft van de bevolking bestaat uit Mexicanen en Cubanen. Slechts ruim 20 procent is blank. Één op de vijf mensen is 65 jaar of ouder. Een kwart van alle inwoners van Miami leeft onder de armoedegrens en 8 procent zit zonder werk. De stad wordt met regelmaat getroffen door orkanen en tropische stormen. Daardoor blijft de stad altijd bezig met weer opbouwen. Al deze natuurverschijnselen doen de stad geen goed. De stad kent twee gezichten. Het ene gezicht is glamour, palmbomen, de zee en het geld. Het andere gezicht is minder fraai. De stad is een smeltkroes van diverse soorten bevolking. Toch heeft de stad een positieve uitstraling en dat kwam mede door de televisieserie Miami Vice. De stad werd opnieuw ontdekt en staat nu synoniem voor prachtige stranden, wuivende palmbomen, de mooie blauwgroene zee en het ongekend bruisende nachtleven. Een goed voorbeeld hiervan is Ocean Drive. Het is de meest levendige straat van Miami, en dat geldt vooral in de nacht. Miami is er nog niet maar komt er wel.