Geschiedenis Athene

Meer over Geschiedenis Athene

Athene kent de langste geschiedenis van de wereld. Tenminste ruim 3000 jaar geleden is de stad bewoond geweest. Tijdens de 5de eeuw voor onze jaartelling legt Athene de basis voor de westerse beschaving. In de Middeleeuwen kende de stad een verval maar kwam er later weer bovenop. Ten tijde van de Kruistochten werd de stad welvarender omdat het profiteerde van de handel uit Italië. Na deze periode verviel de stad weer maar in de 19de eeuw was de welvaart als nooit tevoren. Toen werd Athene ook de hoofdstad van Griekenland en is dat nog steeds.

De oude Griekse mythologie schrijft het ontstaan van de stad toe aan Kekrops die er de naam Kekropia aan gaf. Kekrops was de eerste wetgever en zou erg rechtvaardig zijn geweest. De laatste mytische koning van Athene was Codrus. Toen Codrus kwam te overlijden was het meteen gedaan met de monarchie in Athene. Het verdwijnen van de monarchie had als gevolg dat er een machtstrijd ontstond tussen vele adellijke families. Om deze staatsgrepen verder te voorkomen kwamen er antirevolutionaire maatregelen van Draco in 600 jaar voor Christus. De adellijke macht werd door deze maatregelen beperkt. Het recht om te straffen kwam nu in handen van de staat. In 550 jaar voor Christus kwam de macht in handen van Peisistratos. Onder zijn bewind bloeiden handel en welvaart. Na de dood van Peisistratos werd het staatsbestel opnieuw hervormd. De adellijke macht werd nu helemaal aan banden gelegd en er kwam een democratisch bestuur in de stad Athene. De eerste Perzische Oorlog was in 490 jaar voor Christus en de Perzen werden verslagen. Al gauw volgde de tweede Perzische Oorlog en ook nu werden de Perzen verslagen. Tussen 460 en 430 jaar voor Christus werd Athene de stad van de cultuur. Er werden veel nieuwe objecten gebouwd en ook aan de verdediging van de stad werd veel gedaan. In 430 jaar voor Christus werd Athene overvallen door een pestepidemie. Deze was zo agressief dat een groot deel van de bevolking stierf. In 404 jaar voor Christus werd de stad veroverd door de Spartanen. In 338 jaar voor Christus namen de Macedoniërs Athene over en bleven heel lang de baas. In 170 voor Christus bevrijdden de Romeinen de stad. Toch was de band van Athene met de Romeinen niet goed en kwamen in opstand. Deze werd gewonnen door de Romeinen. De vergelding was zeer hard en heel Athene werd leeggeplunderd. Athene had nu elke politieke betekenis verloren. Verschillende keizers lieten in Athene mooie en prestigieuze gebouwen neerzetten. Door enkele gebeurtenissen zoals een aardbeving en een plundering brachten Athene de genadeklap toe. Ook werden de tempels gesloten of tot de christelijke kerk omgebouwd. In 530 werd ook nog eens de filosofenschool gesloten. Alles bij elkaar de definitieve einde van de glorie van Athene. Slavische stammen plunderen Athene helemaal leeg in 580. Daardoor was Athene nog minder van betekenis en gedegradeerd tot een provinciestadje. In 1200 werd de stad bezet door de Franse Kruisvaarders. Het was Othon de la Roche die Athene als hertogdom beschouwde. Deze werd in 1310 verdreven uit Athene door een Catalaans huurleger. Dit leger kon geen regering vormen en Athene werd overgenomen door Italiaans adel. Dit gebeurde in 1387. In 1394 wilden de Turken graag Athene veroveren maar de Venetianen wilden graag de stad onder de Italiaanse invloed houden. Toch werd Athene in 1458 geannexeerd door de Turken.

In de 17de eeuw werden er diverse oorlogen gevoerd tussen de Turken en Venetianen . In 1821, tijdens de Griekse Onafhankelijkheidsoorlog werd Athene tijdelijk bevrijd. De Turken heroverden de stad weer in 1827. Koning Otto verkoos Athene tot hoofdstad van zijn koninkrijk in 1834. De stad was zwaar gehavend en telde nog maar zo`n 8000 inwoners. Hij begon meteen met de wederopbouw. In 1837 werd de Atheense Universiteit geopend. In 1843 werd een democratische grondwet afgedwongen. In 1869 was er de eerste `metro` in Athene. Rond 1900 telde de stad alweer zo`n 130.000 inwoners. In 1917, tijdens de Eerste Wereldoorlog, werd Athene bezet door de Franse troepen. In 1922 werd Athene overspoeld door Turken maar daar was de stad niet op voorbereid. Er ontstonden vele voorsteden die erg armoedig waren maar zo werd Athene wel een miljoenenstad. In 1941 bezetten de Duitsers de stad. Er ontstond daardoor een geweldige hongersnood waardoor tienduizenden mensen stierven. In 1944 werd de stad bevrijd door de Engelsen. Er volgde ook nog een Griekse burgeroorlog. De vluchtelingen gingen massaal naar Athene. In 1967 volgde een militaire staatsgreep. Grote betogingen in 1973 en 1974 zorgden ervoor dat de dictatuur ten val kwam. In de jaren 1990 en later nam de luchtvervuiling ernstig toe in Athene. Er werden harde maatregelen aangekondigd om de smog uit te bannen en dat lukte. Vanaf 2001 werd de metro aanzienlijk uitgebreid. Ook het openbaar vervoer werd moderner en minder vervuilend. In 2004 waren er Olympische Spelen en in 2006 het Eurovisie Songfestival.