Geschiedenis Berlijn

Meer over Geschiedenis Berlijn

Natuurlijk weet iedereen dat Berlijn een hele bijzondere geschiedenis heeft. Berlijn is een zeer belangrijke stad voor diverse grote gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in de geschiedenis. Denkt u hierbij maar eens aan de Tweede Wereldoorlog, of De stad Berlijn is gesticht in 1230 door Joan I en Otto III, twee graven. Toen bestond Berlijn eigenlijk uit twee steden Berlin en Colln. Rond het jaar 1400 – toen het inmiddels één stad geworden was- had de stad zo’n 8.000 inwoners. De naam Berlijn is waarschijnlijk afgeleid van het woord ‘Berl’, dat moeras betekent. Dit is een verwijzing naar de vroegere omgeving.

Van de periode voor 1650 is vrijwel niets aan huizen bewaard gebleven, behalve enkele gewelven. Waarschijnlijk zijn de oorzaken hiervan diverse branden. Uit de geschiedenis valt na te lezen dat in 1282, 1380, 1484 en 1581 hele grote branden gewoed hebben in Berlijn die ervoor hebben gezorgd dat vrijwel de gehele stad afbrandde. Wanneer de stad aan wederopbouw begon werden de kerken en huizen in de nieuwe stijl gebouwd, de stijl die op dat moment populair was. Ook het Rathaus werd herbouwd, meerdere malen zelfs. Het gerucht gaat dat het Rathaus is herbouwd op een andere plaats dan de oorspronkelijke. Om te voorkomen dat komende branden opnieuw alles in de stad zouden vernietigen, werd er vanaf ongeveer 1650 onder leiding van Grote Keurvorst Frederik Willem alleen nog maar gebouwen gebouwd van steen.

Deze Frederik Willem heeft veel gedaan voor Berlijn. Hij startte in 1640 als regeringsleider en was slechts twintig jaar oud. Hij heeft ervoor gezorgd dat zowel de financiƫn als de organisatie van de stad werden verbeterd. Toen de Dertigjarige Oorlog uitbrak bleek dat Berlijn militair gezien erg zwak stond. Stadsmuren en andere verdedigingswerken moesten dit in de toekomst verbeteren. De bouw hiervoor startte in 1658. Na de bouw van deze werken werd het moeras dat om de stad lag drooggelegd en volgebouwd. De stad groeide en groeide. Rond 1700 waren er kerken, scholen, marktpleinen en voldoende huizen. Toch werd er verder gebouwd, omdat de bevolking toch ook bleef groeien. Er werd zelfs een scheepswerf gebouwd rond 1687!

Tussen 1819 en 1840 groeit het inwoneraantal met bizarre sprongen. Van 201.000 tot 328.000 in eenentwintig jaar! De huizenbouw groeit weer en alle nog lege plaatsen in de stad worden volgebouwd. Denkt u hierbij aan weides en andere open ruimtes.

Niet lang hierna begint de Eerste Wereldoorlog. De Berlijnse bevolking kwam in opstand en de stad raakte in een crisis, zowel de bevolking als economisch. Later in de jaren twintig krabbelde Berlijn weer een beetje op, nadat theater en film aan populariteit wonnen. Dit worden nog steeds de Gouden Jaren van de stad genoemd.

Toch houden de crisisjaren aan en dit alles is de start van de Tweede Wereldoorlog, de iedereen wel bekend is. Adolf Hitler profiteert van de onvrede in de stad en vindt steeds meer aanhangers. Langzaamaan leidt Hitler Duitsland en dus ook Berlijn de oorlog in, waarna Berlijn het zwaar te verduren krijgt.

Na de capitulatie van Nazi Duitsland wordt Berlijn in vier stukken opgedeeld: Het oosten onder leiding van de Sovjet Unie, het Zuidwesten onder leiding van de Verenigde Staten, het Westen wordt toegewezen aan Groot-Brittanniƫ en het Noordoosten staat Frans onder bewind.

Zoals allen bekend wordt in 1961 de Berlijnse Muur gebouwd. Deze 43,5 kilometer lange muur scheidt Oost- en West-Duitsland van elkaar. Het zal de boeken ingaan als het symbool van de koude oorlog.

In 1989 wordt de Muur neergehaald en kan Duitsland zich weer verenigen. Op 13 augustus 1961 wordt een begin gemaakt met de bouw van de Berlijnse Muur, die de stad verdeeld in West en Oost. Deze 43,5 km lange muur zal blijven staan tot 9 november 1989, toen werd deze neergehaald. Dit symbool van de Koude Oorlog heeft aan vele vluchtende burgers, bij de Muur, het leven gekost. Op 19 april 1999 vond de eerste zitting plaats van de Federale Regering.

Tegenwoordig is Berlijn natuurlijk nog veel meer gegroeid en heeft het 3.415.742 inwoners. Het is een van de grootste steden van de Europese Unie en is een cultureel en wetenschappelijk metropool. Berlijn kan gezien worden als een groene stad: 18% van de stad bestaat uit natuur en parken en 7% uit water (rivieren, meren en kanalen).