Geschiedenis Brussel

Meer over Geschiedenis Brussel

Bruocsella

In de eerste eeuw v. Chr. stond Julius Caesar, in zijn strijd tegen de Galliërs in Noord-Europa, op het slagveld oog in oog met de woeste Belgae stam. De Romeinen wisten echter deze stam te veroveren en noemden het gebied Gallia Belgica. De naam Brussel verscheen pas in de 7e eeuw voor het eerst in de manuscripten. Men schreef toen over `Bruocsella`, wat zoveel betekent als `nederzetting in het moeras`.

In de 5e eeuw viel het Romeinse Rijk en kwamen de Franken aan de macht. Onder leiding van Karel de Grote bezetten de Franken grote delen van West-Europa en werd het christendom wijd verspreid. Het jaar 977 wordt gezien als het jaar waarin Brussel officieel gesticht werd. Het grondgebied van het huidige Brussel werd in 977 geschonken aan de Hertog van Neder-Lotharingen. Hij liet in datzelfde jaar op het Sint-Gorikseiland een fort bouwen in het riviertje de Zenne.

Hoofdstad van Bourgondië

In de 12e eeuw groeide Brussel, onder invloed van de florerende handel in Europa, uit tot een belangrijk handelscentrum met veel vakkundige ambachtslieden. In het begin van de 15e eeuw werd Brussel de hoofdstad van Bourgondië. Brussel werd een welvarende stad met een bloeiende kunst en cultuur. In 1477 trouwde de Bourgondische Maria met de Habsburgse Koning Maximiliaan. Toen Maria in 1482 stierf, bleef Brussel onder de Habsburgse dynastie. In 1494 droeg Koning Maximiliaan de macht over aan zijn zoon Filips de Schone. De dochter van Maximiliaan, keizerin-regentes Margaretha van Oostenrijk, verplaatste later de hoofdstad van Brussel naar Mechelen. Haar neef Karel V besteeg in 1515 de troon. Hij erfde tevens de Spaanse troon en hij werd ook nog eens tot Rooms Keizer gekroond. Hij maakte van Brussel opnieuw de hoofdstad van Bourgondië.

Religieuze conflicten

De tweede helft van de 16e eeuw werd gekenmerkt door veel religieuze conflicten tussen de katholieke Spanjaarden en de calvinistische Hollanders. Vanaf 1598 regeerden de katholieke aartshertogin Isabella en aartshertog Albert over de Spaanse Nederlanden. In Brussel werd een Habsburgse gouverneur aangesteld. De protestanten werden vervolgd. Er heerste een werkverbod voor niet-katholieken en veel mensen vluchtten naar Nederland. Vooral ambachten als kantklossen, diamantslijpen en zijdeweven bloeiden in deze periode in Brussel op.

Bombardement op Brussel in 1695

De Franse Zonnekoning Lodewijk XIV wilde zijn grondgebied uitbreiden en bombardeerde in 1695 Brussel. Hierbij werd onder andere de Grote Markt verwoest. Hoewel de Fransen zich hierna wel teruggetrokken hadden, zouden ze in de toekomst nog voor meerdere conflicten zorgen. Brussel wist zich na het bombardement verbazingwekkend snel te herstellen dankzij de gilden. De Grote Markt werd op schitterende wijze herbouwd en het resultaat is vandaag de dag nog te bewonderen. In de jaren die volgden probeerden Engeland en Oostenrijk de expansiedrift van Frankrijk in te perken en werden er vele oorlogen gevoerd. In 1713 werd het Verdrag van Utrecht gesloten, waarbij de Nederlanden inclusief Brussel onder de Oostenrijkse heerschappij kwamen te vallen. Maar de strijd woekerde voort. Brussel had veel te lijden en ook de rest van het land leefde in armoede. In 1714 stelde Maria Theresia haar broer, Karel van Lotharingen, aan in Brussel. Mede dankzij de verlichting trok de stad vele kunstenaars en intellectuelen aan en ging het bergopwaarts met Brussel. Alleen de arbeiders hadden het nog steeds zwaar. Er was veel werkloosheid, de lonen waren laag en de werkomstandigheden bitter slecht. In 1780 werd Maria Theresia opgevolgd door Jozef II. Hij voerde vele hervormingen door.

De onafhankelijkheidsstrijd

Tussen 1794 en 1830 werd België ingelijfd door verschillende buitenlandse mogendheden als de Fransen en de Nederlanders. Er ontstond veel verzet onder de bevolking, vooral toen Willem I van Oranje tarieven weigerde in te voeren om de handel te beschermen. Er ontstond in 1830 in Brussel een grote opstand, die leidde tot de onafhankelijkheid van het land. Leopold I werd koning. In het begin van de 19e eeuw breidde de industrie in België zich flink uit.

De Eerste en Tweede Wereldoorlog

Hoewel België neutraal was in de Eerste Wereldoorlog viel Duitsland in de zomer van 1914 toch het land binnen. Er vonden vele bloedige veldslagen plaats, waarbij vele soldaten het leven lieten en waarbij vele Belgen gedeporteerd werden naar werkkampen. In de Tweede Wereldoorlog viel Duitsland onder leiding van Hitler in 1940 het land binnen.

Brussel vandaag

In 1959 werd Brussel de zetel van de Europese Economische Gemeenschap en daarna van de Europese Unie. Ook de NAVO vestigde zich in 1967 in de Belgische hoofdstad. Vandaag de dag is Brussel uitgegroeid tot een stad met een kosmopolitisch karakter, maar waarbij wel een groot deel van de historie en eigen cultuur bewaard is gebleven.