Geschiedenis Keulen

Meer over Geschiedenis Keulen

De stad Keulen heeft een lange geschiedenis. Tot in de laatste eeuw voor Christus woonden de Eburonen op de plaats waar tegenwoordig de stad Keulen staat. In 38 voor Christus vestigden de Ubiërs zich hier, en hun nederzetting ontwikkelde zich tot een redelijk grote stad.

Romeinen

De Romeinen gaven de stad de naam Colonia Claudia Ara Agrippinensium. De naam ‘Keulen’ is van deze naam afgeleid. Ook bouwden de Romeinen een muur rond de stad.

Franken

In de tijd van de Grote Volksverhuizing bezetten de Franken de stad, en zij maakten er een belangrijk bestuurscentrum van. Het was lange tijd onrustig in de stad, waardoor het aantal inwoners van de stad tussen de vierde en de zesde eeuw flink terugliep. Desondanks bleef Keulen een van de grootste steden in de wijde omgeving.

Bisschop van Keulen

In de vroege middeleeuwen bleek dat de ligging van Keulen erg belangrijk was. De stad lag op de plek waar grote handelswegen en de Rijn elkaar kruisten. De stad begon in deze periode dan ook weer te groeien.

De bisschop van Keulen was in deze tijd een belangrijke persoon, ook als het om politiek ging. Na 950 had de bisschop echter alleen nog maar het wereldlijk gezag over een strook land van 150 kilometer lang langs de linkeroever van de Rijn. Dit was echter genoeg om een van de belangrijkste hoogwaardigheidsbekleders van het Heilige Roomse Rijk te blijven.

De slag bij Woeringen, in 1288, betekende het einde van de macht van de bisschop van Keulen. Een belangrijk deel van de Keulse burgers vocht mee aan de kant van de vijand van de bisschop, de hertog van Brabant. Keulen werd een onafhankelijke stadstaat, middenin een gebied dat onder heerschappij van de bisschop bleef staan, die vanaf dat moment in Bonn resideerde.

Franse invloed

In de tijd van de reformatie bleef Keulen katholiek. Nadat de Vrede van Westfalen getekend was, werd de invloed van Frankrijk in Keulen groter. Na de Vrede van Lunéville werd Keulen zelfs onderdeel van de Franse republiek. Na de ondergang van Napoleon werd Keulen een deel van Pruisen, maar het Franse recht bleef er wel gelden.

In de periode die volgde, werd Keulen minder belangrijk, maar in het Rijnland bleef de stad tot het aanbreken van de industriële revolutie van groot cultureel en economisch belang.

Tweede Wereldoorlog

In het centrum van Keulen zijn nog maar weinig echt oude gebouwen te vinden. In de Tweede Wereldoorlog werd de stad namelijk hevig gebombardeerd door het geallieerde leger. Het kostte veel tijd om de stad weer op te bouwen, maar na de wederopbouw werd Keulen al snel weer een van de belangrijkste steden in Duitsland.