Geschiedenis Brugge

Meer over Geschiedenis Brugge

Ontstaan

De stad Brugge is al eeuwen en eeuwen oud. Er zijn munten gevonden van vóór 900 voor Christus waarop de naam van Brugge toen staat te lezen. Waar de naam nu precies vandaan komt weet niemand. Het schijnt een Keltische naam te zijn geweest. Ver voor onze jaartelling bestond het gebied rond Brugge grotendeels uit moeras. De Romeinen kwamen daar rond 50 jaar na Christus. Zij legden toen een wegennet aan en bouwden bunkers om hen te beschermen tegen aanvallen vanuit de Noordzee. Het gebied had vaak last van overstromingen maar vanaf de 7de eeuw werd dat geleidelijk aan minder. In de 9de eeuw had het gebied vooral te lijden door invallen van de Noormannen.

Vanaf 900

De invallen werden afgeslagen en uiteindelijk ontstond er een levendige handen met de Scandinavische landen. In 1128 kreeg de stad stadsrechten.

Van 1100 tot 1500

De zee voor Brugge verzandde steeds meer maar kreeg in de 12de eeuw een directe verbinding met de Noordzee. Dat hield nu in dat grotere schepen naar en in Brugge konden varen. De schepen voeren nu door het Zwin. Ook het Zwin kwam aan het verzanden en daarom werden er verschillende havens rond het Zwin aangelegd. Zo kon de bloeiende handel doorgaan. Daardoor werd de stad in volgende eeuw een belangrijke plaats. Er kwamen ook handelaren uit Italië zoals uit Venetië en Genua. Door deze ontwikkelingen werd ook het bankwezen geïntroduceerd. Tegen het einde van de 14de eeuw was Brugge een erg belangrijke stad. Er werden luxe- goederen verhandeld, de stad werd hèt kunstcentrum en het bankwezen was in opkomst. Er woonden in die tijd bijna 50.000 mensen.

Vanaf 1500

Het ging in die tijd minder met Brugge. De oorzaak was dat het Zwin nog verder verzandde. Dat maakte dat Antwerpen de handelspositie van Brugge overnam. Tegen het einde van 1500 werd de stad veroverd door Maximiliaan I van Oostenrijk. De stadswallen moesten worden afgebroken en belangrijke functies die de stad toen had, verhuisden naar Gent. De stad heeft ook veel te lijden gehad in de Tachtigjarige Oorlog.

De 17de eeuw tot de 19de eeuw

Het kantklossen kwam geweldig in opmars. Was het klossen eerst een liefhebberij van de rijkere vrouwen, iedereen wilde toen wel wat bijverdienen. Zo werd kant een erg belangrijke bron van inkomsten. Dat begon in 1800. In die tijd werd geprobeerd Brugge weer belangrijk te maken maar dat werd uiteindelijk geen succes. In 1850 was Brugge tenslotte de armste stad van heel Vlaanderen.

Einde 19de eeuw

Toen pas ontstond een opleving van de stad. Er was weinig industrie. Daardoor bleef de stad zijn eigen karakter houden. Het toerisme begon steeds belangrijker te worden en de stad kwam tot bloei. Om de stad te laten zoals die was werd er vóór de stad een voorhaven aangelegd. Deze haven kreeg de naam Zeebrugge. In de Eerste Wereldoorlog maakten de Duitsers gebruik van de haven. In 1918 werd de haven volledig vernietigd. Pas in 1920 werd de haven weer een beetje operationeel. Op het einde van de Tweede Wereldoorlog werd Zeebrugge weer vernield. In 1950 werd het weer eens opnieuw in gebruik genomen.

Na 1950

Toen ontstond echt een glorietijd voor de haven. De grotere schepen konden nu aanleggen. Twintig jaar later werd Zeebrugge opnieuw vergroot. Deze vergroting nam bijna vijftien jaar in beslag. Het resultaat mag er dan ook zijn. En nog steeds zit er een stijgende lijn is wat betreft de toename van schepen.