Geschiedenis Dusseldorf

Meer over Geschiedenis Dusseldorf

De eerste getuigenissen

Er zijn bewijzen dat er al in het Neolithicum nederzettingen waren op de plaats waar vandaag de dag Düsseldorf ligt. Ook ten tijde van de Romeinen was deze plek bewoond. De naam Düsseldorf komt men voor het eerst op schrift tegen in het jaar 1135. In die tijd lag iets ten noorden van Düsseldorf het stadje Kaiserwerth. Vanuit deze post hielden de soldaten de scheepvaart op de Rijn in de gaten. Tegenwoordig is Kaiserwerth een wijk van Düsseldorf.

Stadsrechten

Düsseldorf verkreeg op 14 augustus 1288 stadsrechten van graaf Adolf V van Berg. Maar er had eerst een hevig gevecht plaatsgevonden tussen de aartsbisschop van Keulen Siegried van Westerburg en het Hertogdom Berg. Tijdens de Slag bij Woeringen overwon het Hertogdom Berg de soldaten van de aartsbisschop. Düsseldorf werd tegen het einde van de 14e eeuw de verblijfplaats van de hertogen van Berg en deed dienst als de hoofdstad van het Hertogdom Berg.

Spaanse en Franse bezetting

Spaanse en Franse bezetting In 1609 werd de stad ingenomen door de Spaanse generaal Ambrogio Spinola. Hij bleef tot 1614 de keizerlijke commissaris van de stad. In dat jaar kwam Düsseldorf in handen van het huis Palts-Neuburg. De stad werd de hoofdverblijfplaats van de keurvorst Johan Willem van de Palts, die ook wel Jan Wellem genoemd werd. De stad heeft veel aan deze keurvorst te danken. De stad maakte in deze periode een grote bloei door. Er werden kastelen gebouwd, de vorst en zijn opvolger legden kunstverzamelingen aan en er werden verschillende instituten opgericht.

Tijdens de Zevenjarige Oorlog waren het de Fransen die in 1757 de stad innamen. Even lukte het de opperbevelhebber Ferdinand van Brunswijk om de Fransen weg te jagen. Maar na een heftig bombardement wisten de Fransen opnieuw de macht te grijpen in de stad. Uiteindelijk werd Düsseldorf na de Vrede van Lunéville in 1801 teruggegeven aan Beieren. In 1806 werd Düsseldorf uitgeroepen tot de hoofdstad van het groothertogdom Berg en het gebied werd een onderdeel van Pruisen.

Eerste- en Tweede Wereldoorlog

Düsseldorf werd na de Eerste Wereldoorlog door Franse en Belgische troepen bezet. Twee jaar later werd het hele Ruhrgebied bezet. Deze bezetting duurde tot 1 september 1925 toen het zogenaamde Dawes Plan werd ondertekend. Met dit akkoord werden de herstelbetalingen van Duitsland geregeld.

Begin jaren ´30 namen de Nazi´s de macht over. Op 11 april 1933 vonden de eerste boekverbrandingen plaats in Düsseldorf. Er gingen onder andere boeken verloren van Heinrich Heine en Erich Kästner. Op 10 november 1938 vond de Kristalnacht plaats en werden de synagogen in de Kasernenstrasse en in Benrath verwoest en de joden werden vervolgd. Vele joden uit Düsseldorf werden afgevoerd naar concentratiekampen in Polen. In Düsseldorf zelf woonden rond 1944 tienduizenden buitenlandse dwangarbeiders verspreid over ruim 400 kampen. Düsseldorf werd op 17 april 1945 door Amerikaanse troepen ingenomen. De stad had enorm te lijden gehad onder de oorlog. Er waren ruim 5000 doden gevallen onder de bevolking, bijna de helft van de gebouwen in de stad en alle bruggen over de Rijn waren verwoest.