Geschiedenis Gent

Meer over Geschiedenis Gent

Er wordt wel eens beweerd dat de naam Gent afkomstig zou kunnen zijn van het woord `Gond`. In het gebied waar Gent vroeger lag was veel water door overstromingen van rivieren. Daardoor was de grond niet echt geschikt voor akkerbouw maar wel voor de schapenteelt. Eeuwenlang zou de stad hét centrum zijn van katoen, linnen en laken. In de negentiende eeuw was Gent zelfs de grootste vlasstad van Europa. Vóór het jaar 900 werd de stad twee keer verwoest door de Vikingen. De Vikingen gingen zich toen die tijd vestigen aan de Schelde. Nog voor het jaar 1000 groeide de stad door het samengaan met diverse kernen.

Van 1000 tot 1550

Vanaf het jaar 1000 groeide de stad uit tot de grootste stad van de Nederlanden. Omstreeks het jaar 1100 kreeg Gent een eigen schepenrechtbank. Een schepenbank bestond uit een soort burgemeester en wethouders. Daardoor kreeg de stad autonome macht. Tot ongeveer 1300 werd de stad geregeerd door gegoede burgerfamilies. Deze families waren scharijk geworden door de industrie en handel in laken en linnen. In een bepaald conflict kozen zij bewust voor de Franse koning en tegen de graaf van Vlaanderen. In hetzelfde jaar en na de overwinning in de Guldensporenslag kwam er in de stad een democratisch bestuur. In de periode van de Honderdjarige Oorlog koos de stad voor steun aan Engeland omdat die de textielnijverheid behoorlijk onder druk had gezet. Na deze periode die eindigde in 1349 was het woelig in de stad. Het volk wilde medezeggenschap en de gilden begonnen een politieke strijd. Dat werd echter geen succes en lange tijd later kwam er toch een opstand. Het resultaat was dat de privileges werden gehandhaafd. Daarentegen moest Gent haar verbond met Engeland opzeggen en de koning van Frankrijk erkennen. De stad bleef door deze beslissing erg onrustig en het Huis van Bourgondië werd de tegenstander. Eerst was er verzet tegen Filips de Goede. Daarna tegen Maria van Bourgondië en daarna tegen Maximiliaan van Oostenrijk. Vlak voor het jaar 1500 moest de stad de vrede van Kadzand ondertekenen. Dat hield in dat aan de zelfstandigheid een einde kwam en er eindelijk een einde kwam aan de Gentse Opstand in het jaar 1540.

Van 1550 tot 1600

In 1576 werd er een godsdienstvrede gesloten tussen de Roomsen en protestanten. Een jaar later werd de Gentse Republiek uitgeroepen onder leiding van Jan van Hembyze en Francois van Ryhove. Even later werd er een theologische universiteit in de stad opgericht. In 1584 werd de stad echter veroverd door de hertog van Parma. Het gevolg was dat veel Calvinisten naar de toenmalige Nederlanden vluchtten.

Van 1600 tot 1830

Op het einde van de zestiende eeuw trad er een stevig verval in. Het aantal inwoners was drastisch minder geworden, van ongeveer 50.000 naar 30.000. Toch kwam Gent er weer bovenop door een nieuwe waterweg te openen, het kanaal Gent- Brugge zodat er nu een open verbinding was met zee. Door deze verbinding werden er vele nieuwe industrieën gevestigd en de stad fleurde helemaal weer op. Gent zou zelfs de grootste stad van België worden. Vooral tijdens de Franse tijd, van 1795 tot 1815 nam de welvaart gigantisch toe. In 1816 werd Gent een universiteitsstad en kreeg weer een zeehaven erbij door het aanleggen van het kanaal Gent- Terneuzen. De stad was belangrijk mede gezien het feit dat in de stad de Vrede van Gent werd afgesloten tussen de Verenigde Staten en Engeland. Zelfs de Franse koning Lodewijk de Achttiende verbleef geruime tijd in Gent.

Tot 1980

Omdat Gent een super belangrijke stad was waren de eerste vakbonden daar te vinden. In 1913 werd de stad aangewezen om er een wereldtentoonstelling te organiseren. Daarom moest er een nieuw station bijkomen. Dat kwam te staan op het toenmalige Maria- Hendrikaplein. Later werd er de naam Sint- Pietersstation aan gegeven. Gelukkig is, ondanks twee wereldoorlogen, de stad Gent veel bespaard gebleven en daarom zijn er ook zoveel historische gebouwen te bewonderen. In 1965 en ook nog eens in 1977 werd er een groot aantal fusies aangegaan met de omliggende gemeente. Daardoor is Gent uitgegroeid tot een grote stad. Natuurlijk vele nieuwe gebouwen maar de stad heeft de identiteit nooit verloren en dat is maar goed ook!