Geschiedenis Kopenhagen

Meer over Geschiedenis Kopenhagen

Bisschop Absalon is eigenlijk degene die Kopenhagen voor het eerst echt op de kaart heeft gezet. Hij bouwde een burcht op de plek waar later Christiansborg verscheen. Met deze burcht aan de haven ( Borg ved Havn) kreeg de bisschop ook de stad in handen. En sindsdien is Kopenhagen een van de meest belangrijke steden van het Deense Koninkrijk geworden. Niet altijd de hoofdstad maar er was wel veel macht verzameld in de stad. Het geld kwam met name binnen door het bouwen van grote Galjoenen. Oorlogsschepen waarmee de Denen de zeeen afschuimden en om de haverklap Engeland binnenvielen.

Haringhandel

De stichter van de stad heet echter Knoet de Grote, ook wel Sven Vorkbaard genoemd. En met dat soort namen moet het natuurlijk wel goed gaan. Het was allemaal rond 1100 en het Deense koninkrijk was een stuk groter dan dat het nu is. Delen die nu bij Zweden horen behoorden toen ook tot het Deense Rijk. En Kopenhagen lag daar midden in. Inkomsten werder vooral gegenereerd door de haringhandel. Kopenhagen lag immers erg strategisch en was een soort handelsknooppunt. De stad werd in die dagen trouwens gewoon Haven (Havn) genoemd. Kopenhagen werd pas echt een feit toen bisscop Absalon zijn voet in de stad zette.

Hoofdstad

Iets na 1100, met de bouw van fraaie domkerken in Lund en Roskilde werd Havn echt belangrijk. Niet alleen als handelscentrum maar ook als geloofscentrum van het Rijk. En zo werd Kopenhagen na een paar eeuwen flink aan de weg te hebben getimmerd , voor het eerst in 1536 hoofdstad van Denemarken. Knoet en Absalon waren allang dood en begraven, maar ze hadden goed werk verricht en Kopenhagen echt op de kaart gezet.

Kopenhagen heeft uiteraard ook nog een tijdje onder Zweeds beleg gelegen. Dat gebeurt namelijk met buurlanden. Behoorden delen van Zweden ooit tot Denemarken, tussen 1658 en 1659 was het de Zweedse koning Gustav die Kopenhagen belegerde. Maar ook het Hanzeverbond waartoe ook enkele Nederlandse steden toe behoorden, hebben in de 13e eeuw de stad een paar keer aangevallen. Jaloers op de handelspositie de de stad innam en misschien ook wel op de haringhandel die zo goed verliep.

Oorlog

En hadden de Vikingen vele eeuwen terug al vaak ruzie met de Engelesen, het herhaalde zich allemaal rond 1800. De Deense admiraal Nelson moest na de verloren slag bij Reden (Slaget pa Reden) zijn vloot afstaan aan de Britten. Zij waren namelijk bang dat hij al zijn oorlogsschepen aan de Franse veldheer Napoleon zou overgeven.

En ook de Tweede Wereldoorlog is niet zonder kleerscheuren aan Kopenhagen voorbij gegaan. Het Shell gebouw dat in de binnenstad stond en als hoofdkwartier van de Gestapo werd gebruikt, is in 1945 plat gebombardeerd door de Engelsen. Ook een school in Frederijksberg werd per abuis gebombardeerd. Veel kinderen lieten het leven. Daarnaast heeft de Deense verzetsbeweging ook op eigen houtje veel gebouwen opgeblazen.

Europese Unie

En toen kwan de welvaart zoals die in rond het jaar 1200 ook heerste weer langzaam terug. Kopenhagen is een van de eerste culturele hoofdsteden van Europa geweest, het songfestival vond er in 2001 plaats en de MTV Awards werden er in 2006 gehouden.

Momenteel is Denemarken ook een lidstaat van de Europese Unie. Maar de Euro is er nog niet ingevoerd. De Denen houden het liever bij hun Kronen