Geschiedenis Boedapest

Meer over Geschiedenis Boedapest

Boedapest ligt aan de weerszijden van de Donau. De oevers werden bewoond door de Romeinen. In het jaar 40 voor Christus kwamen de bewoners in contact met deze Romeinen. Die legden langs de Donau diverse militaire kampen aan. In de eerste eeuw na Christus ontstond er een groot kamp, Aquincum. Voor de burgers kwam er ook een stad, Óbuda. In het militaire kamp woonden op een bepaald moment ruim 30.000 mensen. Dat was enorm veel voor die tijd. Tegen het einde van de vierde eeuw kwamen er invallen van ondermeer de Hunnen. De bevolking sloeg op de vlucht. Na de Hunnen kwamen in 570 de Avaren. Tweehonderd jaar later versloeg Karel de Grote de Avaren. In het oude Aquincum kwamen diverse Slavische stammen wonen. Hoogstwaarschijnlijk is toen de naam Boedapest ontstaan. Buda betekent klein huis of hutje en was bestemd voor de rechteroever. Voor de andere oever was de naam Pest ontstaan. Pest betekent hol. Er waren in die tijd ontzettend veel holen in de heuvels.

Hongaren vanaf 900

Onder leiding van Árpád veroverden zij beide oevers van de Donau. Vandaar uit ondernamen de Hongaren diverse rooftochten naar Duitsland, Frankrijk en Italië. Ze besloten zich definitief te vestigen nadat ze waren verslagen door keizer Otto de eerste. Tegen het 1000 werden de Hongaren rooms- katholiek. In precies het jaar 1000 werd Stefan de eerste de koning van Hongarije.

Vanaf 1200

Het waren de Mongolen die de plaatsjes Buda en Aquincum verwoestten. Dat was in 1241. Dat hield in dat koning Béla IV gedwongen was burchten te bouwen maar ook wallen ter bescherming tegen aanvallen. In 1247 kreeg Buda een eigen kasteel en werd ruim honderd jaar later de hoofdstad van Hongarije dat toen een koninkrijk was. In die tijd bloeide de stad volop.

Vanaf 1500

Het waren de Turken die aan deze glorietijd een eind maakten. In 1541 werd Buda door de Turken ingenomen. Ruim 150 jaar later kwam de stad in de handen van Oostenrijk. Tegen 1800 komt Hongarije onder het bewind van het Habsburgse Huis. Het bewind duurde tot 1918. Bijna twintig jaar eerder heeft de stad het inwonersaantal bereikt van bijna 750.000. Hongarije heeft veel mensen verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog hoewel die pas in 1944 begon. Zij werden later door de Russen bevrijd maar tegelijkertijd ook weer door de Russen bezet. Erg bekend is natuurlijk de Hongaarse Opstand. Deze werd door de Russen neergeslagen maar heeft vele levens gekost.

Nu

Vanaf 1989 is Hongarije een republiek. Sinds die tijd wordt de stad ingrijpend veranderd. De economie speelt vandaag de dag een erg belangrijke rol. Ook de toeristenindustrie neemt steeds verder toe. De prijzen zijn nu nog erg laag en je krijgt er heel veel voor terug. Het aantal inwoners van Boedapest ligt nu op ongeveer 1,8 miljoen.