Geschiedenis Florence

Meer over Geschiedenis Florence

De stad Florence bestaat al vóór Christus. Om precies te zijn het jaar 59. Door Romeinse sildaten. Die gaven de stad de naam Florence dat bloei betekent in het Latijn. Het was een Romeinse kolonie en gesticht door Ceasar. In 774 werd de stad ingenomen door Karel de Grote en werd daarmee een onderdeel van het Frankische Rijk. Tot aan het einde van de 11de eeuw was de stad niet echt van betekenis. Pas een eeuw later begon de stad zich uit te breiden en werd een republiek. In de tijd vóór 1350 was de wol –en zijde industrie beroemd en was erg belangrijk voor de stad. Rond 1380 kwam het `gewone` volk in opstand tegen het rijke volk en adelen.

Familie de Medici

Na deze opstand kwam de familie De Medici aan de macht. Er brak nu een tijd aan van geweldige bloei en in 1435 maakte Cosimo de Medici een heerschappij van Florence. Er werden relaties aangegaan met andere rijke families in Milaan en Napels. Kunst en cultuur ontwikkelden zich enorm en de stad werd hét centrum wat betreft de Renaissance. De stad wordt één van de machtigste staten en zelfs de munteenheid werd in heel Europa gebruikt, de Florijn. Renaissance betekent wedergeboorte. Het was een bloeitijd wat betreft kunst en letteren en architectuur.

In 1749 kwam er een einde aan de overheersing door de Medici. Toen kwam het Oostenrijkse Habsburgse huis aan de macht. Tussen 1800 en 1814 namen de Fransen het regeerstokje over. Daarna kwam weer het Habsburgse huis aan de macht en die worden in 1860 weer verdreven uit Florence. Dan pas wordt de stad een onderdeel van het Italiaanse koninkrijk. Van 1865 tot 1870 was de stad de hoofdstad van Italië en de stad floreerde als nooit tevoren.

Tweede Wereldoorlog

Net zoals vele Italiaanse steden werd ook Florence zwaar getroffen door bombardementen. Het resultaat was dat stadsdelen die al eeuwen oud waren compleet werden weggevaagd. Eén van de mooiste aanblikken werd de stad bespaard namelijk de Ponte Vecchio. Het is inmiddels een symbool geworden wat betreft het overleven van de vijand. Het symbool geldt ook voor het telkens overstromen van de rivier de Arno.